Rezultate

 1. Raport proiectare prototip
 2. Raport realizare prototip
 3. Raport testare prototip
 4. Materii prime și materiale achiziționate pentru dezvoltarea experimentală
 5. Cerere de brevet
 6. Utilaje și echipamente achiziționate necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv
 7. Materii prime și materiale achiziționate, necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv
 8. Linie de fabricație
 9. Manual de operare a liniei de fabricație
 10. Seria zero a produsului și manual de utilizare produs
 11. Anunț de presă pentru începerea proiectului
 12. Pagina WEB a proiectului
 13. Editarea de broșuri, pliante pentru diseminare rezultate și etichete autocolante pentru achizițiile din proiect
 14. 1 Anunț de presă pentru finalizarea proiectului
 15. Rapoarte de progres, minute de ședință
 16. Cereri de prefinanțare/plată/rambursare, minute de ședință
 17. Raport de audit final