Obiective

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului, în concordanță cu obiectivul general al apelului, respectiv cu prevederile POC Axa prioritara 1, Acțiunea 1.2.1, îl reprezintă inovarea de produs prin realizarea de bunuri și servicii semnificativ îmbunătățite în scopul producției și comercializării. În cadrul microîntreprinderii inovatoare de tip start-up, Equinox Evolution S.R.L., pe baza dreptului de utilizare a rezultatelor unei cercetări efectuate de o instituție de cercetare, a fost decisă implicarea în activitatea de inovare de produs cu privire la cercetarea-dezvoltarea unei platforme robotice destinate transportului de echipamente speciale și fluidizării fluxului tehnologic și de persoane în orașul inteligent (PROFFICE) și a serviciilor aferente. Prin îndeplinirea obiectivului general al proiectului, Equinox Evolution S.R.L. își va crește capacitatea de inovare și va putea valorifica inovațiile dezvoltate, destinate domeniului de specializare inteligentă 3.3.1.Oraș inteligent, parte a subdomeniului 3.3 Sisteme inteligente.

Noul produs constă într-o platformă robotică care urmează a fi proiectată în cadrul proiectului și satisface simultan conceptele de tipul „sustenabilitate“ și „smart city”.

Platforma robotică este concepută pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de asistență promptă și de asigurare a calității pentru persoane care desfășoară activități turistice, de transport și mobilitate, activități de asistență și deservire a actului medical, activități specifice centrelor comerciale și alte activități corelate cu zona infrastructurilor critice.

Platforma robotică, care face obiectul prezentei propuneri de proiect, aduce un sprijin pentru creșterea calității serviciilor în orașul inteligent.

Inovarea de produs este concretizată prin dezvoltarea unei platforme robotice modulare și versatile, cu aplicabilitate multiplă de transport, care va asigura sarcini de bază, precum:

  • Fluidizarea transportului de bagaje în aeroporturi și hipermarketuri, completată cu analiza privind fluxurile de transport, pentru a înlătura aglomerarea acestora. Astfel, se va asigura asistența pasagerilor din aeroport sau din hipermarketuri prin transportul asistat de bagaje.
  • Asistența, livrarea și transportul alimentelor, medicamentelor și lenjeriei pentru pacienți, dar și prin transport de consumabile medicale și probe de laborator, utile în cadrul unităților spitalicești;

Pentru aceste deziderate s-a ținut cont de demersurile actuale ale Comisiei Europene, care prevăd implementarea conceptului „smart city” și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni, cu zone urbane mai eficiente, mai sigure și mai sănătoase, completate de dezvoltarea și modernizarea tehnologică urbană, una dintre direcțiile importante pentru orașul inteligent fiind asigurarea sănătății populației din mediul urban și accesului la serviciile publice.

Termenul de oraș inteligent este un concept dinamic, ce suferă transformări continue prin inovare tehnologică, urbanistică sau managerială, astfel încât sa devină apt a răspunde provocărilor ce apar necontenit pentru asigurarea condițiilor de viață corecte pentru locuitori. Funcțiile noi ce apar în dezvoltarea orașului inteligent au la bază sisteme inteligente incluse în rețelele de comunicații moderne.

Activitățile dezvoltate în cadrul acestei propuneri de proiect se vor desfășura pe parcursul a 12 luni, obținând un echipament pilot utilizabil comercial care va fi introdus în producție, pe baza lui oferindu-se servicii în diverse domenii „smart city”.

Prin realizarea acestui produs inovativ complex, microîntreprinderea Equinox Evolution S.R.L va avea ascendentul dezvoltării unui echipament la nivel tehnic deosebit, dedicat unui domeniu în expansiune, cu inovații ce îi asigură un loc important în dezvoltarea unor noi servicii inovative în orașul inteligent.